Onder het motto 'We serve' schenken de Herzeelse Lions-vrijwilligers jaarlijks meer dan 20.000 € aan uiteenlopende lokale projecten. Meestal is de ondersteuning financieel, maar steun kan ook 'hands-on' zijn. We verkiezen steun aan lokale organisaties of structuren en uitzonderlijk rechtstreeks aan individuen. Bijzondere aandacht moet gaan naar het feit dat er een reële nood is, en dat het project dus niet via hun gebruikelijke subsidiekanalen kan gefinancierd worden. Lions zijn wereldwijd actief rond vijf thema's: ZICHT, HONGER, JEUGD, DIABETES en MILIEU.

Aanvragen voor steunprojecten kunnen gericht worden aan Lions Club Herzele, ter attentie van het GLOBAL SERVICE TEAM (GST). Iedere aanvraag wordt door het GST getoetst aan bovenvermelde criteria en na aanvaarding door dit team ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

 

LC Herzele start LIONS LISA !

 

LiSA (Lions Student Aid) is een initiatief van Lionsclub Herzele en wil kanszoekende jongeren uit Herzele en omgeving die hogere studies wensen aan te vangen begeleiden en financieel steunen. Ook Lionsclub Herzele is ervan overtuigd dat een diploma de beste kansen biedt op een job naar wens en een comfortabel leven. 

 

Indien de ouders akkoord gaan, zorgen wij voor een deel van de financiële zorgen, het zoeken naar mogelijke steun via een beurs, de opvolging van de studies, bijlessen en een stageplaats. LC Herzele komt tussen in uitgaven zoals inschrijvingsgeld, boeken, huur van een kot, bus- of treinabonnement... Via sponsors die het LISA-project steunen ontvangen wij voldoende fondsen om de studies te helpen betalen. We vragen nooit aan de kinderen terug wat we investeren.

 

Wij verwachten van de LiSA-kandidaten een onvoorwaardelijke inzet en enthousiasme voor de studies. Naast de zuivere studie gerelateerde activiteiten wordt er van hen verwacht dat zij zelf ook een financieel steentje bijdragen aan hun studies door middel van een studentenjob. 

 

 Zowel het Sint-Paulusinstituut als het Atheneum van Herzele zijn LiSA-partners. Geïnteresseerde kandidaten van beide scholen kunnen zich melden bij de LiSA-coördinator van de school.