Onder het motto 'We serve' schenken de Herzeelse Lions-vrijwilligers jaarlijks meer dan 20.000 € aan uiteenlopende lokale projecten. Meestal is de ondersteuning financieel, maar steun kan ook 'hands-on' zijn. We verkiezen steun aan lokale organisaties of structuren en uitzonderlijk rechtstreeks aan individuen. Bijzondere aandacht moet gaan naar het feit dat er een reële nood is, en dat het project dus niet via hun gebruikelijke subsidiekanalen kan gefinancierd worden.

 

Lions zijn wereldwijd actief rond vijf thema's: ZICHT, HONGER, JEUGD, DIABETES en MILIEU.

Aanvragen voor steunprojecten kunnen gericht worden aan Lions Club Herzele, ter attentie van het GLOBAL SERVICE TEAM (GST). Iedere aanvraag wordt door het GST getoetst aan bovenvermelde criteria en na aanvaarding door dit team ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.